Dentergem treedt voorlopig niet toe tot Midwest

Op 21 december 2015, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur, IGS

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) is geen voorstander om toe te treden tot de regiowerking Midwest van de WVI. Hij vreest dat de gemeente zo zijn autonomie zal verliezen.

 

Op de jongste gemeenteraad besloot de meerderheid dan ook om niet aan te sluiten. Midwest verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere toename van intergemeentelijke samenwerking. De ambitie bestaat om een team samen te stellen dat een aantal gespecialiseerde taken en diensten voor de deelnemende besturen kan opnemen. "Wat dit concreet voor ons zal opleveren, is nog totaal onduidelijk", zegt Degroote. "Er wordt wel gevraagd dat ons personeel tot tien procent van hun tijd moet vrijmaken om dit in verschillende intervisiegroepen te gaan bespreken. Een zware investering maar voor wat?"

De burgemeester ziet het niet zitten om straatlichten te doven als zijn bestuur daar geen voorstander van is. Hij gelooft ook niet dat in bepaalde gevallen de maatregelen beter zullen zijn voor de inwoners. "Met één rattenbestrijder voor zeventien gemeenten zal het vaak lang wachten zijn, wat niet aangenaam is in zo'n situatie."

Afwachten

Hij is ook bang dat de huidige, goede samenwerkingen met academies door voorschriften zullen moeten wijzigen. Het lijkt hem aangewezen de ontwikkelingen af te wachten. "Na de verkiezingen in 2019 zal de Vlaamse overheid wellicht toch nieuwe bestuursstructuren plannen. Als de Midwest daar niet in past, is alles voor niets geweest." 

(bron: Edith Van Wuytswinkel voor Het Nieuwsblad)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is