Nieuws

Op 23 december 2020

N-VA-voorzitter Bart De Wever: 'Als COVID iets heeft blootgelegd, dan wat voor zootje dit land is' …

Op 23 december 2020

N-VA-voorzitter Bart De Wever: 'Als COVID iets heeft blootgelegd, dan wat voor zootje dit land is' …

Op 23 december 2020

N-VA-voorzitter Bart De Wever: 'Als COVID iets heeft blootgelegd, dan wat voor zootje dit land is' …

Blikvangers

  • Vlaanderen heeft je nodig!

    Gratis verlenging lidmaatschap met een jaar Door de coronacrisis was het geen normaal ledenjaar. Sinds maart is er niet veel kunnen doorgaan ook onze verrassingsreis werd geannuleerd. We hebben onze leden dit jaar helaas niet kunnen brengen wat ze van de N-VA gewoon zijn. En dat zal nog even zo blijven. We willen dit goedmaken, voor onze meer dan 40.000 leden. Daarom verlengen we het lidmaatschap van alle leden met één jaar. Iedereen die eind 2020 lid is van de N-VA, blijft lid gedurende heel 2021. Als dank voor hun steun in deze moeilijke tijden. In de loop van december krijgen alle leden die eind november 2020 lid waren automatisch hun lidkaart 2021 in de bus. Leden die op dat moment nog op te hernieuwen stonden, krijgen nogmaals een uitnodiging om hun lidmaatschap te verlengen. Nieuwe leden zijn uiteraard ook steeds welkom! Hiervoor kan je terecht bij de lokale bestuursleden of via onderstaande link https://www.n-va.be/word-lid?forceMobile=true
  • Landbouwkaarting is een succes!

    Op 22 februari vond de tweejaarlijkse landbouwkaarting van N-VA Groot-Dentergem plaats. Vooral het concept van lokale landbouwproducten spraken de deelnemers aan, waardoor het bestuur meer dan 100 kaartliefhebbers verwelkomde.
  • Peter De Decker en de Arcospaarders

    Op 23 november had N-VA Groot-Dentergem de eer om de Gentse volksvertegenwoordiger Peter De Decker te verwelkomen in het Leieheem, Oeselgem. Peter wierf vooral faam door de frauduleuze praktijken van de toenmalige ACW aan het licht te brengen. Via een verhelderende presentatie kreeg het publiek zicht op de ingewikkelde financiële constructies, waar de Vlaamse spaarder uiteindelijk de dupe van is geworden.